PRIS

Timepris

Timepris varierer fra kr 1250 – 1700 eks mva.

Pris er avhengig av sakstype og om det foreligger rettshjelpsdekning. På mange av de områder Vaardal-Lunde yter bistand vil klienten krav på fri rettshjelp.

Rettsområder hvor det innvilges fri rettshjelp er blant annet felleseieskifte, økonomisk oppgjør etter ugift samliv, barnefordeling, personskadeerstatning, arbeidsrett, klage på vedtak om avslag ved NAV, voldsoffererstatning m.m. I mange erstatningssaker vil det som regel foreligge rettshjelpsdekning i form av ansvarsforsikringer. For en del saker som vedrørende fast eiendom, vil det ofte være rettshjelpsdekning via eierskifteforsikring eller via innboforsikring.

Vaardal-Lunde vil alltid avklare om det foreligger rettshjelpsdekning i den enkelte sak. Fri rettshjelp er betinget av at klienten har inntekt og formue under visse grenser, les mer  på www.rettsrad.no.