Familierett & barnerett

Vaardal-Lunde bistår i saker om skifte mellom ektefeller, samboere, forhold vedrørende foreldreansvar, fast bosted, samværsavtaler og barnevernssaker.

Kontraktsrett & Erstatningsrett

Vaardal-Lunde bistår i saker med problemstillinger knyttet til misligholdelse av kontrakt, prisavslag, erstatning og ved heving av kontrakt. Ved erstatningssaker bistår Vaardal-Lunde ved pasientskade erstatning på privat og offentlig side, samt framsettelse av søknad eller klage.

Eiendomsrett

Vaardal-Lunde bistår i saker vedrørende fast eiendoms rettsforhold, krav om prisavslag, tvister mellom kolliderende rettigheter, nabotvister og saker som gjelder sameie, husleie mm.

JOANNE VAARDAL-LUNDE YTER POFESJONELL JURIDISK BISTAND

Joanne Vaardal-Lunde har vært min advokat gjennom flere år. Hun har, på mine vegne, vunnet frem i en langvarig sak innenfor eiendomsrett og ivaretar per idag mine interesser og rettigheter som student, i en omstendelig sak innenfor utdannings- og høyskolejuss. Jeg stoler hundre prosent på Vaardal-Lunde. Hun er tydelig og ærlig, og gir meg underveis i prosessen, et godt og gjennomarbeidet grunnlag for å bestemme veien videre. Hun har en erfaring og intuisjon som gjør meg trygg på at jeg blir sett og tatt vare på både som klient og som individ. Hun er svært dyktig faglig, og hennes presise skriftlige formuleringer til motpart, har flere ganger ført til umiddelbar positiv endring for meg.Joanne Vaardal-Lunde er en glimrende advokat og en varm og raus person, og jeg vil anbefale henne på det varmeste. 19.07.17 10:52

SUNNIVA S.

Vaardal Lunde har vert min advokat i barnefordelingssak og ved NAV tvist. Vaardal Lunde er tydelig, tilstede, flittig, nøyaktig, rettvis, er god faglig og som medmenneske. Vaardal Lunde er meget engasjert for å hjelpe sin klient frem til best mulig avgjørelser. Tryggheten for at jeg som klient blir godt ivaretatt, har gjort at jeg har benyttet Vaardal Lunde ved flere anledninger. Jeg vil anbefale Vaardal Lunde på det varmeste. 02.12.14 08:43

VILFRED G.

Vi ble henvist til et firma der Vaardal Lunde arbeidet. Da hun opprettet eget firma har vi siden benyttet henne.- Fordi og har vunnet frem og skaffet innrømmelser- nå før vi skal vinne den siste. 13.10.14 16:37

LEIF I.